Maybaygiare.org

Blog Network

den nylige boom–bust–cyklus: det relative bidrag fra kapitalstrømme, kreditforsyning og aktivbobler

Vi bruger en estimeret åben økonomi DSGE-model med økonomiske friktioner for USA og resten af verden til at evaluere forskellige konkurrerende forklaringer om den nylige boom-bust-cyklus. Vi finder ud af, at besparelseshypotesen ikke er tilstrækkelig til at forklare alle aspekter af boom i USA. Relativt stærk TFP-vækst og ekspansiv pengepolitik er heller ikke i stand til fuldt ud at forklare volatiliteten i virksomhedernes og især boliginvesteringer. Vi identificerer bobler på aktie-og boligmarkedet som afgørende. Med hensyn til nedgangen i 2008/2009 spiller faldet i boligpriser og boliginvesteringer kun en mindre rolle. Mortgage defaults har mere forklarende magt, især i en specifikation af modellen med et adskilt aktiemarked. Endelig var sprængningen af aktiemarkedsboblen mindst lige så vigtig i denne recession som i 2001. På grund af forskellige negative chok, der ramte økonomien på samme tid i 2008/2009 og fortsat positiv teknologivækst, faldt ikke kun realrenten, men inflationen faldt hurtigt og efterlod utilstrækkelig plads til, at pengepolitikken kunne spille en lignende stabiliserende rolle som i tidligere recessioner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.