Maybaygiare.org

Blog Network

Mainstreaming (education)

Australian contextEdit

becslések szerint 2009-ben 292 600 gyermek járt iskolába Ausztráliában, akiknél fogyatékosságot diagnosztizáltak ebben az évben is látható volt, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek iskolai tevékenységein belül magasabb volt a részvétel aránya, mint a fogyatékossággal élő gyermekeknél. Kimutatták, hogy az iskolákban csaknem minden tizedik fiúnál (186 000) diagnosztizáltak fogyatékosságot, ahol a fogyatékossággal diagnosztizált lányok szintje egy iskolában (106 600) tizenhat körül volt. A mainstream iskolákon belül kimutatták, hogy az általános iskolákban magasabb volt a fogyatékossággal élő tanulók száma, magas 9,1% – kal, ahol a középiskolákban csak 7,4% – UK volt fogyatékos. A fogyatékossággal élő iskolába járó 71 000 diák közül 64,7% – ról ismert, hogy súlyos vagy mag által aktivált korlátozással rendelkezik. Az is bebizonyosodott, hogy az ausztráliai speciális igényű gyermekek magasabb tanulmányi eredményeket mutatnak, amikor egy mainstream iskolában kapnak lehetőséget arra, hogy magasabb tudományos szinteket és tevékenységeket folytassanak. Kimutatták, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek egy általános iskolában növelik a független kommunikációs és motoros készségeket.

Ausztráliában 2003 óta enyhe elmozdulás történt a mainstream iskoláktól. A fogyatékossággal élő hallgatók egyre inkább részt vesznek a speciális iskolákban, ahelyett, hogy részt vennének az iskolák mainstream programjaiban. 2015-re a fogyatékossággal élő hallgatók 33% – A járt speciális iskolába. A fogyatékossággal élő diákok a mainstream iskolákban 22% – kal csökkentek ugyanabban az időkeretben. Ez a változás az iskolalátogatásban valószínűleg tükrözi a fogyatékossággal élő diákok tapasztalatait az egyes iskolatípusokban. A fogyatékossággal élő hallgatók speciális iskolákat találhatnak, hogy megfelelőbben támogassák a fogyatékosság súlyosságát vagy típusát. A fogyatékossággal élő hallgatók továbbra is gyakrabban járnak az általános érvényű iskolákba, annak ellenére, hogy a jelenlegi elmozdulás a speciális iskolák felé történt. Ez a preferencia akkreditálható az ausztrál oktatási rendszeren belüli fejlesztéshez, amikor a hallgatókat az erőforrások és a személyre szabott támogatások biztosításával kapcsolatban érvényesítik.

Sri Lanka ContextEdit

hozzáférés a speciális oktatás a fogyatékkal élő diákok vezették be Srí Lanka az általános oktatási reformok 1997. Ez a jogszabály 19 reformot tartalmaz, amelyek a speciális oktatáshoz való hozzáférés mellett javították a tantervek és a tanárképzés fejlesztését. A Srí Lanka-i oktatási rendszerben e reform által létrehozott változások lehetővé tették a hallgatók számára, hogy szélesebb körben hozzáférjenek a speciális oktatáshoz az Általános érvényesítési programok segítségével. 2000-ben a fogyatékossággal élő hallgatók számára kínált osztályok többsége csak gyógypedagógiai egységekben volt elérhető. Ugyanebben az időszakban az iskolás korú fogyatékossággal élő gyermekek nem vagy nem tudtak nagyon magas arányban hozzáférni az oktatáshoz. A fogyatékossággal élő fiúk magasabb arányban jutottak oktatáshoz, mint a lányok, a fiúk aránya 59,5%, a lányok esetében pedig csak 40,5%.

a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményt (CRPD) végül 2016-ban ratifikálták Srí Lankán, ami a helyes irányba tett lépés volt a fogyatékkal élő diákok fontosságát és jogait illetően az osztályteremben. Bár Srí Lanka mainstreaming programok célja a felvétel a fogyatékossággal élő hallgatók a mainstream oktatás, az ország Srí Lanka még nem tett elég jelentős előrelépést, hogy végre bármilyen hatékony fogyatékossági jogok törvény. Ez ahhoz vezetett, hogy hiányzik a keret a mainstreaming programok, valamint a jogok, a fogyatékkal élő diákok ebben az országban.

Srí Lankán az Általános érvényesítési oktatás megvalósításának megkísérlésekor az a zavar, hogy mi az Általános érvényesítés. Hiányzik a terminológia egyértelműsége, beleértve azt is, hogy az olyan kifejezéseket, mint a befogadás és az integráció, hogyan használják felcserélhető módon. A mainstreaming programok irányának és megértésének hiányával kapcsolatos kérdések az ilyen programok Újszerűségéből fakadnak Srí Lankán. A Srí Lanka-i tanárok úgy találják, hogy amikor az Általános érvényesítésű tantermekben dolgoznak, nincsenek felkészülve a fogyatékossággal élő hallgatók irányítására, mivel nem tanították őket az Általános érvényesítési stratégiákra, amikor szolgálatot megelőző vagy továbbképzésen voltak. A Srí Lanka-i oktatási rendszer emellett hiányzik az oktatási támogatásból az osztályteremben, és kevés az együttműködés a tanárok és a gyógypedagógusok között az iskolákban. A hatékony mainstreaming környezet megteremtése érdekében ezeket a tényezőket kezelni és korrigálni kell a Srí Lanka-i mainstreaming programok javítása érdekében.

Kína ContextEdit

az inkluzív oktatás gondolata Mao Ce-tung korszakának vége felé vált az oktatás megközelítésévé és elsődleges fókuszává. Ez a reform számos kihívással járt, mint például az iskolai kultúrák el nem fogadása, a tanárok nem megfelelő felkészítése, valamint az erőforrások hiánya vagy elégtelen. Ez a földrajzi terület olyan sok kérdésnek volt kitéve, amelyek a gazdasággal és a szocializációval foglalkoztak. A problémákat az országon belüli gyors változások okozták. Az oktatási reform során tett kísérletek problémákat okoztak, mert az ország annyira egyedülálló volt történelmével, politikájával és kultúrájával.36

Kínában nem voltak iskolák fogyatékossággal élő személyek számára, amíg az amerikai és európai misszionáriusok nem hoztak létre intézményeket a vakok és siketek számára. Ez Pekingben és Shandong tartományban kezdődött a XIX. században. 1949-ben megalakult a Kínai Népköztársaság (KNK), amelynek lakossága meghaladta a 450 milliót. Csak 42 speciális iskola volt, körülbelül 2000 diák vett részt. Az ilyen speciális iskolákba járó diákok hallás-vagy látássérültek voltak. Az iskolák közül harmincnégy magántulajdonban volt, és vallási vagy jótékonysági szervezetek irányították őket. Ezek a létesítmények inkább lakossági otthoni környezetet képviseltek. Az 1950-es években az oktatás a fókusz kihívásává vált, a következő huszonöt évben pedig a speciális iskolák, valamint a speciális iskolába járó diákok száma nőtt. 1965-ben 266 speciális iskola állt rendelkezésre, és 22 850 diák vett részt ezekben az iskolákban. A következő tíz évben, amely a kulturális forradalom idején volt, az oktatás leállt, és csak három iskolát hoztak létre. Ebben az időben ezek az iskolák csak a hallás-és látássérültekre korlátozódtak, de a kommunizmus hatására a dolgok megváltoztak ezekben a speciális iskolákban és a gyógypedagógia eszméjében.

a gyógypedagógia Új célja az volt, hogy összehangolja azt a nemzeti oktatási céllal, és ez az volt, hogy táplálja az egyéneket, hogy sikeresek legyenek munkásként és szocialistaként. Az orvostudomány egy új perspektívával lépett fel a javító oktatásról és a hiánykompenzációról, és a diákok pszichológiai és fiziológiai hiányosságainak rehabilitációjára összpontosított. Az új változásokkal 1979-ben Kína elkezdte felismerni, hogy az intellektuálisan fogyatékkal élő gyermekeknek részt kell venniük ezeken a speciális iskolákon. 1987-ben egy országos felmérést végeztek, amely elismerte, hogy körülbelül 51 millió ember, valamint 8,17 millió iskolás korú gyermek volt fogyatékos. Kína kibővítette azt az elképzelést, hogy milyen fogyatékosságoknak van szükségük speciális iskoláztatásra, és hat kategóriát eredményezett: hallás-és beszédsérültek, látássérültek, testi fogyatékosok, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai fogyatékosok és többszörös fogyatékosok.

a 80-as évek későbbi részében Deng Xiaoping vezette a nemzetet, és követelte, hogy a hangsúly a gazdasági fejlődésen legyen. Ennek a gazdasági növekedésnek az eredménye több forrás volt az oktatásra, cserébe az oktatás a közösséget szolgálja. A tudomány és a technológia vezette az oktatási rendszert a sikerhez. A reform azt sugallta, hogy nagyobb autonómiára van szükség az iskolákon belül, és hogy a kötelező oktatás végrehajtása minden gyermek számára kötelező. A speciális oktatásra vonatkozó rendelkezések a reform fő részét képezték. A múltban megtagadott diákok iskolákba helyezésének sebessége megnőtt. Olyan sok gyerek volt, akiknek oktatásra volt szükségük, és rájöttek, hogyan juttassák el őket hatékonyan.

célok, mint az esélyegyenlőség és a kiválóság mindenki számára volt a hangsúly a poszt-Mao-Kína. 1982-ben az új törvények előírták a sajátos nevelési igényű személyek oktatását és szociális támogatását. 1986-ban a Nemzeti Népi Kongresszus elfogadta a Kínai Népköztársaság kötelező oktatási törvényét. Ez alátámasztotta azt az elképzelést, hogy az államoknak speciális iskolákat vagy osztályokat kellett létrehozniuk azok számára, akiknek hallásuk, látásuk vagy intellektusuk fogyatékos volt. Ez a törvény elindította a speciális oktatás alapját Kínában.

a 80-as évek óta Kína a fogyatékossággal élő gyermekeket bevonta az általános oktatási osztályokba a lakóhelyük szerinti körzetekben. Ezt az elképzelést sui ban jiu du-nak nevezik, és ez egyszerűen azt jelenti, hogy “rendszeres osztályteremben tanulunk”. A speciális oktatási szolgáltatásokat igénylő hallgatókat több okból is az általános oktatási osztályokba helyezik. Segített megoldani a fogyatékossággal élő gyermekek alacsony beiratkozási arányával és a gyógypedagógusok hiányával kapcsolatos kérdéseket. Nagyon sikeres és hatékony oktatási megközelítéssé vált Kínában.

a Salamancai nyilatkozat arra kérte a nemzeteket, hogy vizsgálják meg az inkluzív oktatás gondolatát, és fogadják el azt, hogy elősegítsék az oktatás elérését mindenki számára. A befogadás olyan ötlet volt, amely segített az embereknek elképzelni, hogy mindenkinek joga van tanulni és teljes mértékben részt venni az osztályteremben. Ez feljogosított mindenkit, aki részt vett benne, és magáévá tette a különbséget és a sokféleséget. A hatékony oktatás esélyegyenlőségéről van szó. Arról van szó, hogy a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy magas színvonalú és életkornak megfelelő általános iskolai tantermekben részesüljenek szolgáltatásokban. Arról van szó, hogy mindenhonnan támogatjuk őket, és tudjuk, hogy elfogadják őket, és ebbe a Közösségbe tartoznak. Minden tanuló igényeinek eléréséről és kielégítéséről szól, és ez a kínai oktatási rendszer célja.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.