Maybaygiare.org

Blog Network

23 Amazing Deep Learning Project Ideas [Kildekode Inkludert]

Deep Learning Project Ideas

vi vet at maskinlæring er raseri i disse dager. Men maskinlæringsteknikken som skinner mest, er dyp læring. Dyp læring handler om hvordan et dataprogram kan lære gjennom observasjon og ta beslutninger basert på sin erfaring. Dype læringsmetoder er nyttige for datasyn, naturlig språkbehandling, talegjenkjenning og behandling, og så mye mer.Den beste måten å lære noe på er med en praktisk tilnærming, og derfor bringer vi disse fantastiske prosjektideene for deg å øve og forbedre din dype læringskunnskap og ferdigheter. Disse prosjektideer er delt i henhold til det vanskelighetsnivå, slik at du enkelt kan finne et prosjekt som interesserer deg og er innenfor ditt ferdighetsnivå. Så la oss ikke kaste bort mer tid og hoppe rett inn i den.

GODE NYHETER!!

din hodepine for å finne noen virkelig fantastiske prosjektideer er endelig over. Alt du trenger å gjøre er å bokmerke denne artikkelen, og du vil aldri finne deg selv kort av gode prosjektideer å jobbe med. Her har vi samlet en liste over over 500 + prosjektideer tilpasset spesielt for deg.

  1. Python Prosjekt Ideer
  2. Python Django (Web Utvikling) Prosjekt Ideer
  3. Python Spill Utvikling Prosjekt Ideer
  4. Python Kunstig Intelligens Prosjekt Ideer
  5. Python Maskinlæring Prosjekt Ideer
  6. Python Dyp Læring Prosjekt Ideer
  7. Python Datamaskin Visjon Prosjekt Ideer
  8. Python Internett Av Ting Prosjekt Ideer

hold deg oppdatert med nyeste teknologi trender
Bli dataflair på telegram!!

Deep Learning Project Ideas for Beginners

Katter vs Hunder

Katter Hunder Klassifisering Dyp Læring

Deep Learning Project Idea – kattene vs hundene er et godt prosjekt å starte som en nybegynner i dyp Læring.læring. Du kan bygge en modell som tar et bilde som input og bestemmer om bildet inneholder et bilde av en hund eller en katt.

Datasett: Katter vs Hunder Datasett

Kildekode: Cats vs Dogs Klassifiseringsprosjekt

Forutsi Neste Sekvens

Deep Learning Project Idea – For å starte med dyp læring, er det helt grunnleggende prosjektet du kan bygge å forutsi neste siffer i en sekvens. Lag en sekvens som en liste over odde tall og bygg deretter en modell og trene den for å forutsi neste siffer i sekvensen. Et enkelt nevralt nettverk med 2 lag ville være tilstrekkelig til å bygge modellen.

Bygg Ditt Eget Nevrale Nett fra Grunnen

Deep Learning Project Idea-For det Meste vil du gjøre det nevrale nettverket ved hjelp av et dypt læringsbibliotek eller rammeverk. Du bør definitivt bygge ditt eget nevrale nettverksbibliotek for å forstå hvordan alt fungerer. Dette prosjektet vil forbedre dine ferdigheter og forståelse av emnet.

Bilde Klassifisering MED CIFAR-10 Datasett

Deep Learning Project Idea – DEN CIFAR-10 datasett er en samling av bilder av 10 forskjellige klasser som biler, fugler, hunder, hester, skip, lastebiler, etc. Ideen med prosjektet er å bygge en bildeklassifiseringsmodell som vil kunne identifisere hvilken klasse inngangsbildet tilhører. Bildeklassifisering brukes i mange applikasjoner, og det er et flott prosjekt å starte dyp læring.

Datasett: Image Classification med Cifar Datasett

Kildekode: Image Classification Project

Menneskelig Ansiktsgjenkjenning

Deep Learning Project Idea-ansiktsgjenkjenningen tok et stort sprang med dype læringsteknikker. Vi kan bygge modeller med høy nøyaktighet i å oppdage grenseboksene i det menneskelige ansiktet. Dette prosjektet vil komme i gang med objektdeteksjon, og du vil lære å oppdage et objekt i et bilde.

Kildekode: Human Face Detection Project

Hunderase Identifikasjon

Deep Learning Project Idea – Hvor ofte blir du sittende fast å tenke på navnet på en hunderase? Det er mange hunderaser og de fleste av dem ligner på hverandre. Vi kan bruke hunderaser datasett og bygge en modell som vil klassifisere ulike hunderaser fra et bilde. Dette prosjektet vil være nyttig for mange mennesker.

Datasett: Hundens Rase Identifikasjon Datasett

Intermediate Deep Learning Project Ideas

Trafikkskilt Klassifisering

Deep Learning Project Idea-trafikkskilt klassifisering prosjektet er nyttig for alle autonome kjøretøy. Maskiner er i stand til å identifisere trafikkskilt fra bildet. DU kan bruke GTSRB datasett som inneholder 43 forskjellige trafikkskilt klasser. Dette er et godt prosjekt for å forstå bildeklassifisering.

Datasett: Trafikkskilt Klassifisering Datasett

Kildekode: Trafikkskilt Klassifisering Prosjekt

Automatisk Musikk Generasjon

Deep Learning Prosjekt Idea-Hva om jeg fortalte deg at du kan lage musikk automatisk. Ja, det er også mulig med dyp læring, men den virkelige utfordringen er å generere ekte musikk som er hyggelig å høre. I dette prosjektet kan midi-filens data brukes til å bygge EN LSTM-modell som kan generere ny musikk aldri hørt før.

Brystkreftklassifisering

Deep Learning Project Idea-Kreft er en farlig sykdom, Og Den bør oppdages så snart som mulig. Det er mulig å oppdage kreft ved hjelp av histopatologiske bilder. Kreftceller skiller seg fra vanlige celler, slik at vi kan bygge en bildeklassifiseringsmodell for å oppdage om personen har kreft eller ikke.

Datasett: Brystkreft Klassifisering Datasett

Kildekode: Brystkreft Klassifisering Prosjekt

Musikksjanger Klassifisering

python prosjekt musikksjanger klassifisering

Deep Learning Prosjekt Idea – et godt prosjekt ideen er å bygge en modell som kan klassifisere sjangeren musikk ved hjelp av nevrale nettverk. Vi trenger å trekke ut informasjon fra lydprøver som spektrogram, MFCC, etc. og bruk deretter en modell for å klassifisere musikkgenren. Denne modellen kan brukes til å klassifisere musikkgenren automatisk.

Datasett: Musikkgenre Klassifisering Datasett

Kildekode: Musikkgenre Klassifisering Prosjekt

Tekst Summarizer

Deep Learning Prosjekt Idea-teksten summarizer er et prosjekt der vi gjør en dyp nevrale nettverk ved hjelp av naturlig språk behandling. Tanken er å ta noen avsnitt med tekst og bygge deres sammendrag. Det er veldig nyttig å få et sammendrag av artikkelen.

Kjønnsgjenkjenning Ved Hjelp Av Stemme

Deep Learning Project Idea – Vi kan gjenkjenne kjønn av personen ved å høre stemmen sin med god nøyaktighet. Maskiner kan også trenes til å gjenkjenne ulike kjønnsstemmer. Vi trenger merkede lydklipp av mannlige og kvinnelige kjønn. Deretter utfører funksjonen utvinning teknikker for å mate dataene inn i klassifiseringsmodellen.

Chatbot Ved Hjelp Av Dyp Læring

Deep Learning Project Idea-Et annet flott prosjekt er å lage en chatbot ved hjelp av dype læringsteknikker. Chatbots kan implementeres på ulike måter, og en god chatbot bruker også dyp læring for å identifisere konteksten brukeren spør og deretter gi den det relevante svaret.

Datasett: Chatbot Ved Hjelp Av Deep Learning Datasett

Kildekode: Chatbot Ved Hjelp Av Deep Learning Project

Neural Style Transfer

Deep Learning Project Idea-ideen med dette prosjektet er å lage kunst ved å bruke ett bilde og deretter overføre stilen til det bildet til målbildet. Denne stiloverføringsmetoden er det som gjorde smarttelefonappene Som Prisma berømte.

9. Face Aging

Prosjekt Idea-med suksessen TIL GAN arkitekturer i nyere tid, kan vi generere høyoppløselige modifikasjoner på bilder. Du kan lage et program som tar en inngang bilde av et menneske og returnerer bilde av samme person av hva de vil se i 30 år.

Advanced Deep Learning Project Ideas

Kjønn Og Alder Deteksjon

Deep Learning Project Idea – du har kanskje sett mange smarttelefonkameraer er nå utstyrt med AI. De kan også forutsi om en person er en mann eller kvinne og deres alder. Dette kan gjøres med dyp læring, men vi trenger en god mengde data for å lage denne modellen.

Datasett: Kjønn Og Alder Deteksjon Datasett

Kildekode: Kjønn Og Alder Deteksjon Prosjekt

Driver Døsighet Deteksjon

Deep Learning Project Idea-driveren døsighet deteksjon er et prosjekt som kan oppdage om en person sover eller ikke. Vi kan implementere en modell for sjåfører, og det kan også forhindre ulykker.

Datasett: Driver Døsighet Deteksjon Datasett

Kildekode: Driver Døsighet Deteksjon Prosjekt

Menneskelig Positur Estimering

Deep Learning Prosjekt Idea-den menneskelige positur estimering er kunsten å identifisere kroppen justering av en person ved å estimere ulike kroppen ledd. Snapchat bruker positur estimering for å oppdage hvor øyne og hode er plassert for å fikse et filter på personen. På samme måte kan vi estimere menneskets positur og legge til filtre til personen i sanntid.

Datasett: Human Pose Estimering Datasett

Menneskelig Aktivitet Anerkjennelse Med Video Klassifisering

Deep Learning Project Idea-Bygg en modell som brukes til å oppdage menneskelig aktivitet som å plukke noe opp, sette noe ned, åpne eller lukke noe. Video klassifisering er en vanskelig oppgave som det krever en serie med flere bilder å kombinere sammen og klassifisere handlingen som utføres.

Datasett: Menneskelig Aktivitet Anerkjennelse Med Video Klassifisering Datasett

Bildetekst Generator

Deep Learning Project Idea-Mennesker kan forstå et bilde lett, men datamaskiner er langt bak fra mennesker i å forstå konteksten ved å se et bilde. Teknologien utvikler seg imidlertid og ulike metoder har blitt foreslått der vi automatisk kan generere bildetekster for bildet. Prosjektet krever kunnskap om naturlig språkbehandling.

Datasett: Bildetekst Generator Datasett

Kildekode: Bildetekst Generator Prosjekt

Generere Menneskelige Ansikter med DCGAN

Deep Learning Project Idea-DCGAN Er Dype Convolutional Generative Adversarial Nettverk. De er ekstremt kraftige teknikker for å generere bilder, lyd, tekst eller videoer som ikke skiller seg fra virkelige data. Ideen bak dette prosjektet er å starte med tilfeldig støy og bruke DCGAN til å generere ekte menneskelige ansikter som ikke engang eksisterer.

Variational Autoencoders

Deep Learning Project Idea-Variational autoencoder eller VAE har et stort potensial I Dyp læring. De kan generere nye data som ligner på dataene som brukes under trening. De har en encoder og en dekoder bygget inne i dem. For du starter kan du bruke MNIST datasettet til a generere tall.

Colourizing Old B&W Bilder

Deep Learning Project Idea-ideen med dette prosjektet er å lage en modell som er i stand til å fargelegge gamle svart-hvite bilder til fargerike bilder. Digitale kunstnere ta noen timer å farge bildet, men nå med dyp læring, er det mulig å farge et bilde i løpet av sekunder.

Kildekode: Colorize Svart & Hvite Bilder med Python

Language Translator

deep learning project Idea - språk oversetter

Deep Learning Project Idea – Mennesker tar omtrent et år å lære et språk, men datamaskiner kan lære på en dag. I dette prosjektet kan vi bygge en språkoversetterapp som kan oversette fra engelsk til fransk.

Sammendrag

Dette handlet om Dataflairs Deep Learning project ideas artikkel. I dette har vi gitt deg noen beste prosjektideer å jobbe med fra grunnleggende til avansert nivå. Det er den beste måten å lære som vil hjelpe deg med å forbedre Din Dype Læringskunnskap og ferdigheter.

jeg håper denne artikkelen var nyttig for deg. Hvis du vil legge til flere dype læringsprosjektideer, gi oss beskjed i kommentarfeltet.

Glad Læring😃

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.