Maybaygiare.org

Blog Network

the recent boom–bust cycle: the relative contribution of capital flows, credit supply and asset bubbles

Vi bruker en estimert åpen økonomi DSGE–modell Med økonomiske friksjoner FOR USA og resten av verden for å evaluere ulike konkurrerende forklaringer om den siste boom-bust syklusen. Vi finner at savings glut-hypotesen er utilstrekkelig for å forklare alle aspekter av bommen i USA. Relativt sterk TFP vekst og ekspansiv pengepolitikk er heller ikke i stand til å forklare fullt volatiliteten i bedrifter og særlig boliginvesteringer. Vi identifiserer bobler i aksje-og boligmarkedet som avgjørende. Når det gjelder nedgangen i 2008/2009, spiller fallet i boligpriser og boliginvesteringer bare en mindre rolle. Boliglån mislighold har mer forklarende kraft, spesielt i en spesifikasjon av modellen med et segregert aksjemarked. Endelig var sprengning av aksjemarkedsboblen minst like viktig i denne lavkonjunkturen som i 2001. På grunn av ulike negative sjokk som rammet økonomien samtidig i 2008/2009 og fortsatt positiv teknologivekst, gikk ikke bare realrenten ned, men inflasjonen falt raskt og ga ikke rom for at pengepolitikken kunne spille en tilsvarende stabiliserende rolle som i tidligere nedgangstider.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.