Maybaygiare.org

Blog Network

co to jest plan rozwoju przywództwa ?

onca leadership development plan to szczegółowy plan szkolenia i doskonalenia umiejętności przywódczych obecnych pracowników i pozwala osobom na awans na stanowiska kierownicze w organizacji. Często Plan rozwoju przywództwa dla menedżerów obejmuje formalne szkolenie w stylu klasy w określonym okresie czasu, który waha się od miesięcy do roku.

pomysły Indywidualnego Planu Rozwoju mogą obejmować coaching, refleksyjne Dziennikarstwo, konstruktywne informacje zwrotne, zajęcia lub mentoring. Wdrożenie planu rozwoju przywództwa pomaga organizacjom przygotować się i dostosować do ewentualnego ustąpienia lub wycofania istniejącego przywództwa. Obecnie 77% organizacji doświadcza luki w przywództwie, a 89% ankietowanych uważa, że wzmocnienie przywództwa organizacji powinno być priorytetem. Jednak 63% milenialsów uważa, że ich potencjał przywódczy nie jest w pełni rozwinięty. Cele rozwoju przywództwa i planowanie działań dla organizacji mogą dostosować te priorytety przywództwa. Ponadto 81% pracowników, którzy zgłaszają się do niedawno przeszkolonych menedżerów, jest bardziej zaangażowanych w swoją pracę, co dodatkowo podkreśla znaczenie właściwego rozwoju przywództwa.

zalety doskonałego szkolenia w zakresie rozwoju przywództwa

istnieje wiele zalet doskonałego szkolenia w zakresie rozwoju przywództwa. Podczas gdy wiele nieoczekiwanych korzyści może wynikać z realizacji planu rozwoju przywództwa, poniżej znajduje się lista najlepszych cech po zakończeniu listy kontrolnej planu rozwoju przywództwa:

Zwiększona produktywność

odpowiednio wyszkoleni liderzy w organizacji wiedzą, jak uzyskać najlepszą wydajność swoich pracowników. Są w stanie zrozumieć różne typy osobowości i jak każdy z nich najlepiej rozwija się w środowisku pracy. Przykładem planu rozwoju byłoby rozpoznanie, kiedy pozwolić introwertykowi pracować samemu lub w małej grupie, aby zmaksymalizować ich wydajność, lub oddanie ekstrawertyka za grupę młodszych kolegów z drużyny, aby ich wkurzyć. Są to zarówno przykłady dobrego szkolenia liderów. Dobrzy liderzy są również empatyczni, angażujący i chętni do podjęcia dodatkowych kroków ze swoimi pracownikami, gdy zajdzie taka potrzeba. W rezultacie pracownicy kierowani przez silne przywództwo są bardziej zaangażowani w swój projekt i pracę, co zapewnia wszystkim zainteresowanym korzyści.

utrzymana siła robocza

pracownicy, którzy pracują pod słabym przywództwem, mają trudniej utrzymać motywację. Nawet jeśli podoba im się praca, którą wykonują, nieuchronnie nie będzie to ich najlepsza praca. W rezultacie pracownicy zaczynają uciekać w poszukiwaniu bardziej satysfakcjonującej pracy, która oferuje lepsze przywództwo. Z drugiej strony silne przywództwo zapewnia pracownikom motywację i zaangażowanie w ich pracę. Inni będą gromadzić się do silnego przywództwa i pozostać na miejscu.

Zainwestuj w przyszłość swojej organizacji

wielkie organizacje opracowują strategie i planują sukcesję przywództwa. To może być kuszące, aby dać najlepsze możliwości pracy dla najbardziej przyszłych pracowników z dominującymi osobowościami, ale ci kandydaci mogą nie być najlepszym wyborem do pracy. Plan rozwoju przywództwa pomaga zidentyfikować odpowiednią mieszankę jakości i pielęgnować pracowników w miarę upływu czasu, aż będą gotowi do samodzielnego zarządzania organizacją.

Odkryj idealny styl przywództwa

określenie najlepszych praktyk przywódczych dla poszczególnych pracowników może być wystarczająco trudne i może stać się wykładniczo trudniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę całą organizację. Stworzenie planu rozwoju przywództwa w całej firmie może pomóc w określeniu najlepszych stylów przywództwa w organizacji i poszczególnych zespołach.

podejmuj lepsze decyzje

organizacja o doskonałym przywództwie działa w najlepszym wydaniu. Pomysły płyną, projekty są realizowane, a liderzy tworzą środowisko współpracy, które sprzyja pytaniom i sugestiom. Do czego te cechy sumują się z czasem? Lepsze podejmowanie decyzji i prężnie rozwijająca się organizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.