Maybaygiare.org

Blog Network

Top 7 korzyści z korzystania z technologii w klasie

Autor: Margarita RoseAs techniki nauczania rozwijają się z biegiem lat, wykorzystanie technologii w klasie stało się coraz bardziej powszechne. Chociaż wielu nauczycieli nadal jest niechętnych do stosowania różnych metod uczenia się, korzyści nie mogą być zaniżone. Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, czy zatroskanym rodzicem, zapoznaj się z siedmioma najważniejszymi zaletami korzystania z technologii w klasie.

technologia poprawia uwagę

utrzymywanie zaangażowania dzieci podczas lekcji jest trudne w najlepszych momentach, ale wprowadzenie technologii do klasy może być świetnym sposobem na zachowanie uwagi uczniów. Przy tak wielu różnych quizach i grach edukacyjnych dostępnych dla nauczycieli, możliwości są prawie nieograniczone. Dla wszystkich tych wizualnych uczniów oglądanie filmów edukacyjnych jest świetną alternatywą dla tradycyjnego uczenia się. Filmy nie tylko ułatwiają strawienie lekcji, ale także pomagają im zanurzyć uczniów i utrzymać ich koncentrację.

Technologia promuje współpracę i budowanie zespołu

dzięki wprowadzeniu technologii jeszcze łatwiej jest studentom współpracować i pracować w zespole, z których obie są niezbędnymi umiejętnościami w prawie każdym środowisku pracy. Na przykład dzięki usłudze Cloud storage uczniowie mogą łatwo wysyłać i uzyskiwać dostęp do plików, niezależnie od tego, czy są w domu, czy w szkole. W przypadku niektórych aplikacji mają one również możliwość przeglądu lub wzajemnej oceny pracy innych osób, a nawet można pracować z innymi uczniami z całego świata.

przygotowuje uczniów na przyszłość

w ciągu ostatnich kilku dekad sposób, w jaki podchodzimy do edukacji, zmienił się drastycznie, a w przyszłości jest bardzo prawdopodobne, że technologia będzie odgrywać jeszcze większą rolę w klasie i miejscu pracy. Wiele tradycyjnych miejsc pracy wymaga obecnie podstawowej znajomości informatyki, a upewnienie się, że studenci są zadowoleni z technologii, zapewni im możliwość dostosowania się do stale zmieniającego się miejsca pracy. Przygotowuje również do wielu innych kluczowych umiejętności, takich jak samodzielne prowadzenie badań i krytyczne myślenie.

4. Poprawa wsparcia dla nauczycieli

utrzymanie odpowiedniego poziomu wsparcia między nauczycielami a uczniami jest być może jednym z najważniejszych aspektów w edukacji. Jednak w miarę powiększania się sal lekcyjnych indywidualne doradztwo może być często trudne. Dzięki aplikacjom i narzędziom edukacyjnym nauczyciele mogą łatwo śledzić postępy każdego ucznia, co oznacza, że mogą dostosować każdą naukę do potrzeb dziecka. Istnieje również wiele innych zastosowań, takich jak monitorowanie obecności w klasie i zachowania.

samodzielne uczenie się

Kolejną zaletą korzystania z technologii w klasie jest to, że zachęca uczniów do korzystania z ich inicjatywy i prowadzenia się. Jednym z najtrudniejszych aspektów tradycyjnego nauczania jest zapewnienie, aby każde dziecko uczyło się we właściwym tempie. Niektórzy uczniowie mogą pobierać koncepcje wolniej niż inni, ale technologia pozwala hem wrócić do trudnych tematów i uczyć się we własnym tempie. To nie tylko gwarantuje, że nie pozostaną w tyle w klasie, ale także pozwala im zagłębić się w pewne tematy.

pozwala na mobilną naukę

innym pozytywnym aspektem technologii jest to, że pozwala uczniom pracować zdalnie. Niezależnie od tego, czy są w domu, czy na wakacjach, istnieje wiele aplikacji edukacyjnych, które pozwalają dzieciom kontynuować naukę poza klasą. Aplikacje edukacyjne są również znacznie bardziej skłonne do angażowania uczniów w przeciwieństwie do tradycyjnych prac domowych. Ponadto narzędzia takie jak filmy edukacyjne mogą wyjaśniać pojęcia znacznie wyraźniej niż tradycyjne podręczniki lub arkusze robocze. Zachęca również użytkowników do prowadzenia własnych badań i przejęcia kontroli nad własną nauką.

pomaga uczniom o specjalnych potrzebach

wreszcie technologia może być niezwykle przydatnym narzędziem w kontaktach z dziećmi o specjalnych potrzebach lub wymaganiach. Na przykład dla uczniów ze słabą koordynacją i powolnym pismem ręcznym laptop lub tablet pozwoli im nadążyć za rówieśnikami. Oprócz tego, że pomaga zwiększyć ich produktywność, pozwala im również skupić się na lekcji, pomagając zachować retencję. Technologia wspomagająca ma również wiele innych zastosowań, w tym oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę dla dzieci, które walczą werbalnie. oraz wyświetlacze brajlowskie dla wizualnie challenged.In koniec, niezależnie od tego, czy chodzi o pomoc dzieciom niepełnosprawnym, czy o umożliwienie uczniom współpracy na całym świecie, integracja technologii w klasie zapewnia szereg korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Nie tylko uczy studentów niezbędnych umiejętności na przyszłość, ale także pomaga w skupieniu uwagi, pracy zespołowej i zachęca uczniów do samodzielnej nauki. W miarę rozwoju sal lekcyjnych technologia może stać się integralną częścią procesu uczenia się.

Related: jak zarządzać wykorzystaniem technologii dla dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.