Maybaygiare.org

Blog Network

23 fantastiska Deep Learning Project Ideas [Källkod ingår]

Deep Learning Project Ideas

vi vet att maskininlärning är raseri dessa dagar. Men den maskininlärningsteknik som lyser mest starkt är djupt lärande. Djupt lärande handlar om hur ett datorprogram kan lära sig genom observation och fatta beslut baserat på dess erfarenhet. Djupa inlärningsmetoder är användbara för datorsyn, naturlig språkbehandling, taligenkänning och bearbetning, och så mycket mer.

det bästa sättet att lära sig något är med ett praktiskt tillvägagångssätt och därför tar vi med dessa fantastiska projektförslag för att du ska träna och förbättra dina djupa kunskaper och färdigheter. Dessa projektideer är indelade efter svårighetsgrad så att du enkelt kan hitta ett projekt som intresserar dig och ligger inom din kompetensnivå. Så låt oss inte slösa mer tid och hoppa rakt in i det.

goda nyheter!!

din huvudvärk för att hitta några riktigt fantastiska projektförslag är äntligen över. Allt du behöver göra är att bara bokmärka den här artikeln och du kommer aldrig att hitta dig själv utan bra projektförslag att arbeta med. Här har vi sammanställt en lista med över 500+ projekt ideer anpassade speciellt för dig.

  1. Python projekt Ideas
  2. Python Django (Webbutveckling) projekt Ideas
  3. Python spel utvecklingsprojekt Ideas
  4. Python artificiell intelligens projekt Ideas
  5. Python maskininlärning projekt Ideas
  6. Python Data Science projekt Ideas
  7. Python djupt lärande projekt Ideas
  8. Python Computer Vision projekt Ideas
  9. Python Internet of Things projekt Ideas

håll dig uppdaterad med de senaste tekniktrenderna
gå med i dataflair på Telegram!!

Deep Learning Project Ideas for Beginners

Cats vs Dogs

Cats Dogs Classification Deep Learning

Deep Learning Project Idea – The cats vs dogs är ett bra projekt att starta som nybörjare i deep Learning lärande. Du kan bygga en modell som tar en bild som indata och avgör om bilden innehåller en bild av en hund eller en katt.

dataset: katter vs hundar Dataset

källkod: Cats vs Dogs Classification Project

Predict Next Sequence

Deep Learning Project Idea-till att börja med deep learning är det mycket grundläggande projektet som du kan bygga att förutsäga nästa siffra i en sekvens. Skapa en sekvens som en lista med udda tal och bygg sedan en modell och träna den för att förutsäga nästa siffra i sekvensen. Ett enkelt neuralt nätverk med 2 lager skulle vara tillräckligt för att bygga modellen.

Bygg ditt eget neurala nät från början

Deep Learning Project Idea-för det mesta kommer du att göra det neurala nätverket fungerar med hjälp av ett djupt inlärningsbibliotek eller ramverk. Du bör definitivt bygga ditt eget neurala nätverksbibliotek för att förstå hur allt fungerar. Detta projekt kommer att förbättra dina kunskaper och förståelse för ämnet.

Bildklassificering med CIFAR – 10 Dataset

Deep Learning Project Idea-CIFAR-10 dataset är en samling bilder av 10 olika klasser som bilar, fåglar, hundar, hästar, fartyg, lastbilar etc. Tanken med projektet är att bygga en bildklassificeringsmodell som kommer att kunna identifiera vilken klass inmatningsbilden tillhör. Bildklassificering används i många applikationer och det är ett bra projekt att starta djupt lärande.

Dataset: Bildklassificering med CIFAR Dataset

källkod: Bildklassificeringsprojekt

mänsklig ansiktsigenkänning

Deep Learning Project Idea – ansiktsigenkänningen tog ett stort steg med djupa inlärningstekniker. Vi kan bygga modeller med hög noggrannhet för att upptäcka gränserna för det mänskliga ansiktet. Detta projekt kommer att komma igång med objektdetektering och du kommer att lära dig att upptäcka något objekt i en bild.

källkod: Human Face Detection Project

hundens ras identifiering

Deep Learning Project Idea-hur ofta fastnar du tänker på namnet på en hunds ras? Det finns många hundraser och de flesta liknar varandra. Vi kan använda hundraser dataset och bygga en modell som kommer att klassificera olika hundraser från en bild. Detta projekt kommer att vara användbart för många människor.

Dataset: Dog ’ s Breed Identification Dataset

Intermediate Deep Learning Project Ideas

Trafikskyltklassificering

Deep Learning Project Idea – trafikskyltklassificeringsprojektet är användbart för alla autonoma fordon. Maskiner kan identifiera trafikskyltar från bilden. Du kan använda gtsrb-datauppsättningen som innehåller 43 olika trafikskyltklasser. Detta är ett bra projekt för att förstå bildklassificering.

dataset: trafikskylt klassificering Dataset

källkod: Trafikskylt klassificering projekt

Automatisk Musik Generation

Deep Learning Project Idea-vad händer om jag sa att du kan göra musik automatiskt. Ja, det är också möjligt med djupt lärande men den verkliga utmaningen är att skapa riktig musik som är trevlig att höra. I det här projektet kan midi-filens data användas för att bygga en LSTM-modell som kan generera ny musik som aldrig hörts tidigare.

Bröstcancerklassificering

Deep Learning Project Idea-Cancer är en farlig sjukdom och den bör upptäckas så snart som möjligt. Det är möjligt att upptäcka cancer med hjälp av histopatologiska bilder. Cancerceller skiljer sig från vanliga celler så att vi kan bygga en bildklassificeringsmodell för att upptäcka om personen har cancer eller inte.

Dataset: Breast Cancer Classification Dataset

källkod: Breast Cancer Classification Project

Musikgenreklassificering

python project music genre classification

Deep Learning Project Idea – ett bra projekt idea är att bygga en modell som kan klassificera genren av musik med hjälp av neurala nätverk. Vi skulle behöva extrahera information från ljudproverna som spektrogram, MFCC, etc. och använd sedan en modell för att klassificera musikgenren. Denna modell kan användas för att automatiskt klassificera musikgenren.

Dataset: Musikgenreklassificering Dataset

källkod: Musikgenreklassificeringsprojekt

text Summarizer

Deep Learning Project Idea – text summarizer är ett projekt där vi gör ett djupt neuralt nätverk med naturlig språkbehandling. Tanken är att ta några stycken text och bygga sin sammanfattning. Det är till stor hjälp att få en sammanfattning av artikeln.

Gender Recognition Using Voice

Deep Learning Project Idea-vi kan känna igen personens kön genom att höra deras röst med god noggrannhet. Maskiner kan också utbildas för att känna igen olika könsröster. Vi kommer att behöva märkta ljudklipp av manliga och kvinnliga kön. Utför sedan extraktionstekniker för att mata in data i klassificeringsmodellen.

Chatbot Using Deep Learning

Deep Learning Project Idea-ett annat bra projekt är att göra en chatbot med hjälp av djupa inlärningstekniker. Chatbots kan implementeras på olika sätt och en bra chatbot använder också djupt lärande för att identifiera det sammanhang användaren frågar och sedan ge det relevanta svaret.

Dataset: Chatbot använder Deep Learning Dataset

källkod: Chatbot använder Deep Learning Project

Neural Style Transfer

Deep Learning Project Idea – tanken med detta projekt är att göra konst genom att använda en bild och sedan överföra stilen på den bilden till målbilden. Denna stilöverföringsmetod är det som gjorde smartphone-apparna som Prisma berömda.

9. Face Aging

Project Idea – med framgången med GAN-arkitekturer på senare tid kan vi generera högupplösta modifieringar av bilder. Du kan skapa ett program som tar en inmatningsbild av en människa och returnerar bilden av samma person av vad de kommer att se ut om 30 år.

Advanced Deep Learning Project Ideas

kön och ålder upptäckt

Deep Learning Project Idea – du kanske har sett många smartphone kameror är nu utrustade med AI. De kan till och med förutsäga om en person är en man eller kvinna och deras ålder. Detta kan göras med djupt lärande men vi behöver en bra mängd data för att göra denna modell.

Dataset: kön och ålder upptäckt Dataset

källkod: kön och ålder upptäckt projekt

Driver dåsighet upptäckt

Deep Learning Project Idea-föraren dåsighet upptäckt är ett projekt som kan upptäcka om en person sover eller inte. Vi kan implementera en modell för förare och det kan också förhindra olyckor.

Dataset: dataset för detektering av dåsighet för förare

källkod: Driver Sleepy Detection Project

Human Pose Estimation

Deep Learning Project Idea-den mänskliga pose estimationen är konsten att identifiera kroppsjustering av en person genom att uppskatta olika kroppsfogar. Snapchat använder pose estimation för att upptäcka var ögon och huvud finns för att fixa ett filter på personen. På samma sätt kan vi uppskatta den mänskliga posen och lägga till filter till personen i realtid.

Dataset: Human Pose Estimation Dataset

human Activity Recognition with Video Classification

Deep Learning Project Idea-Bygg en modell som används för att upptäcka mänsklig aktivitet som att plocka upp något, lägga ner något, öppna eller stänga något. Videoklassificering är en svår uppgift eftersom det kräver en serie flera bilder för att kombinera och klassificera åtgärden som utförs.

Dataset: Human Activity Recognition with Video Classification Dataset

Bildtextgenerator

Deep Learning Project Idea – människor kan förstå en bild enkelt men datorer är långt efter människor för att förstå sammanhanget genom att se en bild. Tekniken utvecklas dock och olika metoder har föreslagits genom vilka vi automatiskt kan generera bildtexter för bilden. Projektet kräver kunskap om naturlig språkbehandling.

dataset: bildtext Generator Dataset

källkod: Image Caption Generator Project

generera mänskliga ansikten med DCGAN

Deep Learning Project Idea-DCGAN är djupa Konvolutionella generativa kontradiktoriska nätverk. De är extremt kraftfulla tekniker för att generera bilder, ljud, text eller videor som inte kan skiljas från verkliga data. Tanken bakom detta projekt är att börja med slumpmässigt brus och tillämpa DCGAN för att generera verkliga mänskliga ansikten som inte ens existerar.

Variational Autoencoders

Deep Learning Project Idea-Variational autoencoder eller VAE har en enorm potential i djupinlärning. De kan generera nya data som liknar de data som används under träningen. De har en kodare och en avkodare inbyggd inuti dem. För att starta kan du använda mnist dataset för att generera siffror.

Colourizing Old B&W Images

Deep Learning Project Idea – tanken med detta projekt är att göra en modell som kan färga gamla svartvita bilder till färgglada bilder. Digitala artister tar några timmar att färga bilden men nu med deep learning är det möjligt att färga en bild inom några sekunder.

källkod: Färglägg Svart & vita bilder med Python

Language Translator

deep learning project ideas - language translator

Deep Learning Project Idea – människor tar ungefär ett år att lära sig ett språk men datorer kan lära sig på en dag. I det här projektet kan vi bygga en språköversättningsapp som kan översättas från engelska till franska.

sammanfattning

det här handlade om dataflairs Deep Learning project ideas-artikel. I detta har vi gett dig några bästa projektförslag att arbeta med från grunderna till avancerad nivå. Det är det bästa sättet att lära sig som hjälper dig att förbättra din djupa lärande kunskaper och färdigheter.

Jag hoppas att den här artikeln var till hjälp för dig. Om du vill lägga till mer djupinlärningsprojekt, låt oss veta i kommentarsektionen.

lyckligt lärande😃

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.