Maybaygiare.org

Blog Network

CollegeHippo

antagning till datavetenskapsavdelningen vid Stanford University är mycket konkurrenskraftig. Varje år tas cirka 3000 ansökningar emot för universitetets forskarutbildningar. Det rekommenderas att alla delar av ansökan är starka eftersom många utestående ansökningar tas emot. För att säkerställa en fullständig och konkurrenskraftig applikation krävs noggrann förberedelse och uppmärksamhet. Planera i god tid före ansökningsfristen och skicka in din ansökan tidigt.

det finns inget minimikrav för GRE-poäng (antingen allmänt eller ämne) för datavetenskapsavdelningen men notera att en hög poäng (över 90%) föredras. Enligt statistiken var den genomsnittliga GRE-poängen för studenter som accepterades i Stanfords examensprogram 149-164 för verbal och 150-170 för kvantitativ, men poängen varierar beroende på program och betoning.

andra behörighetskrav är,

  • online-ansökan.
  • Genomsnittlig GPA på 3,5 på en 4.0
  • officiella utskrifter.
  • 3 rekommendationsbrev
  • uppsats
  • CV eller CV
  • internationella studenter måste lämna in TOEFL-poäng.

bäst betalande jobb för data – och informationsvetenskap – uppdaterad 2021
jobb löner och karriär efter magisterexamen i data – och informationsvetenskap – uppdaterad 2021
bästa kandidatprogrammen i data – och informationsvetenskap i New Mexico-uppdaterad 2021
bästa kandidatprogrammen i data-och informationsvetenskap i Utah-uppdaterad 2021
bästa kandidatprogrammen i data-och informationsvetenskap i Nevada-uppdaterad 2021
Hitta data-och informationsvetenskap magisterexamen baserat på GRE score
Sök efter Kandidatprogram i data-och informationsvetenskap information Sciences

liknande frågor

ska jag gå till University of Connecticut för datavetenskap och teknik?
vad är en standard GRE poäng för antagning till forskarutbildning i University of Texas i Austin för data-och informationsvetenskap?
vad är en bra GRE poäng som krävs för magisterexamen i University of California-Los Angeles för informationsteknologi?
finns det några minsta GRE poäng krav för antagning till data-och informationsvetenskap forskarutbildning vid West Virginia University?
kontrollera College match för data-och informationsvetenskap Masters Degree program från GRE score

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.