Maybaygiare.org

Blog Network

den senaste tidens boom–bust cykel: det relativa bidraget från kapitalflöden, kreditförsörjning och tillgångsbubblor

vi använder en uppskattad öppen ekonomi DSGE modell med finansiella friktioner för USA och resten av världen för att utvärdera olika konkurrerande förklaringar om den senaste tidens boom–bust cykel. Vi finner att besparingsgluthypotesen är otillräcklig för att förklara alla aspekter av boom i USA. Relativt stark TFP-tillväxt och expansiv penningpolitik kan inte heller förklara volatiliteten i företags-och särskilt bostadsinvesteringar. Vi identifierar bubblor på aktie-och bostadsmarknaden som avgörande. När det gäller nedgången 2008/2009 spelar nedgången i bostadspriser och bostadsinvesteringar bara en mindre roll. Hypotekslån har mer förklarande kraft, särskilt i en specifikation av modellen med en segregerad aktiemarknad. Slutligen var sprängningen av aktiemarknadsbubblan minst lika viktig i denna lågkonjunktur som 2001. På grund av olika negativa chocker som drabbade ekonomin samtidigt under 2008/2009 och fortsatt positiv tekniktillväxt sjönk inte bara realräntan utan inflationen sjönk snabbt och lämnade inte tillräckligt utrymme för penningpolitiken att spela en liknande stabiliserande roll som i tidigare lågkonjunkturer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.