Maybaygiare.org

Blog Network

kranvatten smakar roligt? Här är vad du behöver göra

av Bretton Love

vatten bör i allmänhet ha en jämn smak. Om du har märkt en rolig lukt i ditt vatten, är det troligt att du inte har rätt. Om mer än en person klagar över den konstiga lukten, stirrar du förmodligen på eventuell förorening. Vattenprovning kan ge dig en uppfattning om vad som kan vara problemet. Ge det en skarp lukt och smak. Ja! Jag vet att det är yuck, och du vill förmodligen inte göra det, men det är ett sätt du kan veta vad du har att göra med. Det är verkligen inte det enda sättet. Det vanligaste problemet är att sippra metalljoner i vattnet. Järn, koppar, mangan, magnesium och sådana metaller kan komma in i dina vattensystem. Om du använder gamla vattensystem kan bly också vara ett problem.

den andra möjligheten är biologiskt avfall som sipprar in i dina vattensystem. Det händer vanligtvis inom förorenade system. Detta problem bör sorteras ut omedelbart innan det orsakar vattenburna sjukdomar och komplikationer. Hur som helst, behandla inte alla roliga dofter och smaker i vatten tillfälligt.

det är klokt att du agerar snabbt och här är vad du behöver göra.

sök professionell testning

professionell testning kan ge dig en helhetssyn på hur du hanterar situationen. Du kan dricka giftigt vatten utan din vetskap. Det är alltid Gud att fråga runt för att veta om du är den enda som upplever problemet. Jordiska och leriga smaker är ganska vanliga på sommaren. Om du söker professionell testning förväntar du dig att de kommer med en rad åtgärder. Fokusera på långsiktiga lösningar på problemet. Om det finns biologiska föroreningar, kan du behöva ha din VVS inspekteras. Om problemet är källan till vattnet kan du behöva vattenrening.

köp ett vattenfilter

ett vattenfilter kan rädda dig från vattenköpsräkningar och det oundvikliga problemet med roliga dofter i vattnet. Moderna vattenrenare kan ta bort flera vattenföroreningar. Att hitta de bästa filtren kräver en enkel process för att bestämma vilket filter som ska hantera ditt problem. Omvänd osmosfilter kan hjälpa till att ta bort de flesta vattenföroreningarna. Om filtret har andra system kan den totala filtreringsnivån vara ganska hög – vilket är den föredragna nivån för dricksvatten. RO-system kan ta bort de flesta giftiga metallerna, såsom bly.

När du köper ett filter behöver du riktlinjer från testresultaten. Du vill ha ett filter som kan ta bort alla föroreningar i ditt vatten. Grundvattenfilter börjar från filtrering av sediment. De kommer också att mjuka vattnet innan filtreringen börjar. Kranvatten får inte ha några problem med avlagringar, men det kräver fullständiga filtreringsprocesser för att avlägsna överskott av kemikalier som används vid vattenrening och avlägsna andra föroreningar.

underhåll är viktigt

När du har köpt rätt filtreringssystem måste du förstå filtreringsprocessen så att du kan göra det effektivt. Du vill att ditt vatten ska komma ut redo att dricka. En grundläggande förståelse för processen hjälper dig att uppskatta metoderna. Till exempel fångar aktivt kol i de flesta Filter de flesta biologiska föroreningar, såsom alger. Du kan dricka vattnet som kommer ut ur systemen utan rädsla.

Du måste använda filtren, som anges i bruksanvisningen. Om systemen rekommenderar något, bör du se till att göra det en angiven. Systemets noggrannhet beror på hur du följer instruktionerna. Missbruk av filtret kan leda till lägre framgångsnivåer.

om du har köpt ett filtreringssystem som kräver reservdelar och föremål från tid till annan, bör du alltid följa underhålls-och ersättningsförfarandet. Om du inte följer igenom det väl kommer du att få samma elaka vatten i slutet av processen.

komplettera vattnet

När du har filtrerat vattnet kan du också komplettera det så att det smakar bättre. Om du har flyttat nyligen, kan du ta reda på att vattnet i din nya plats, obehagliga. Du kan komplettera vattnet efter filtrering för att hjälpa dig att anpassa dig till den nya vattensmaken.

tanken är att ta reda på problemet och fixa det i tid innan det kan eskalera. Om problemet är systemiskt och förmodligen miljömässigt kanske du inte har mycket röst ensam. I en sådan situation kommer du att vara bättre att fokusera på dina filtreringsinsatser. Filtrering kan ta bort upp till 99% av föroreningarna. Högeffektiva system är vanligtvis dyra. Du kan också få en fyndprodukt om du noggrant skannar marknaden för ett filter som hjälper dig att hantera det mest rasande problemet med ditt vatten.

stöd Harlem World MagazineToday!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.