Chuyển khoản ngân hàng

Tài khoản công ty

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Sài Gòn

Chủ TK: Công Ty TNHH Thái Minh Bảo

Số TK: 3131 0000 459 602

Tài khoản cá nhân

Vietcombank Tân Bình

Chủ TK: THAI NGOC HIEP

Số TK: 007 100 301 7426

NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - PGD PHAN HUY ÍCH

Chủ TK: THAI NGOC HIEP

Số TK: 0600 3837 5264

Ngân hàng Đông Á

Chủ TK: Đặng Nguyễn Ngọc Hà

Số TK: 0102 387 297


KEYWORD_1
KEYWORD_1 - Tel: +84-908-744-256